خرید عضویت

به منظور استفاده کامل از امکانات سایت دارکوب نیاز است یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید. بسته رایگان فقط با ثبت نام در سایت و تایید تلفن همراه قابل استفاده می باشد. هر کدام از بسته های برنزی، نقره ای و طلایی امکان خرید با مدت زمان 1، 3 و 6 ماه را دارند. پس از بررسی امکانات هر بسته بهترین گزینه را انتخاب نمایید.

توجه نمایید چنانچه پیش از پایان دوره زمانی هر بسته نیاز به تمدید آن داشتید، تنها یکبار امکان تمدید همان بسته وجود دارد. امکان تهیه همان بسته برای بار سوم پس از پایان دوره زمانی بسته اول فعال می شود.

رایگان
پس از ثبت نام
۰ تومـــــــان
اختراع
سرچ پتنت
15 بار در ماه
بازدید پتنت
5 بار در روز
ارسال پیام به پتنت
1 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت
1 ثابت
اعلان پتنت جدید
دریافت اعلان رایگان
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0
نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1
2 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2
3 ثابت
سرچ رایگان، تشابه 3
3 ثابت
تخفیف سرچ
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت
-
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
سفارش اطلاعات آماری
برنزی
۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲۰٬۰۰۰ تومـــــــان
اختراع
سرچ پتنت
150 بار در 3 ماه
بازدید پتنت
50 بار در روز
ارسال پیام به پتنت
5 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت
1 ثابت
اعلان پتنت جدید
2 ثابت
دریافت اعلان رایگان
9 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0
نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1
3 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2
3 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3
3 بار در روز
تخفیف سرچ
%10 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت
2 ثابت
-
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
سفارش اطلاعات آماری
نقره ای
۴۵۰٬۰۰۰ تومان ۳۶۰٬۰۰۰ تومـــــــان
اختراع
سرچ پتنت
450 بار در 3 ماه
بازدید پتنت
100 بار در روز
ارسال پیام به پتنت
10 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت
نامحدود
اعلان پتنت جدید
5 ثابت
دریافت اعلان رایگان
30 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0
نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1
5 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2
5 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3
5 بار در روز
تخفیف سرچ
%15 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت
5 ثابت
-
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
نامحدود
سفارش اطلاعات آماری
طلایی
۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومـــــــان
اختراع
سرچ پتنت
نامحدود
بازدید پتنت
200 بار در روز
ارسال پیام به پتنت
30 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت
نامحدود
اعلان پتنت جدید
30 ثابت
دریافت اعلان رایگان
270 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0
نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1
نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 2
15 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3
15 بار در روز
تخفیف سرچ
%25 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت
30 ثابت
-
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
نامحدود
سفارش اطلاعات آماری
شرح امکانات پکیج ها
اختراع
علامت تجاری
امکانات مشترک
سرچ پتنت

تعداد جستجوی اختراع مجاز با هر بار کلیک بر روی دکمه جستجو محاسبه خواهد شد. دوره اتمام این خدمت ماهانه می باشد.

بازدید پتنت

با بازدید اطلاعات کامل هر اختراع یک بازدید برای شما محاسبه خواهد شد. دوره اتمام این خدمت روزانه می باشد.

ارسال پیام به پتنت

تعداد جستجوی اختراع مجاز با هر بار کلیک بر روی دکمه جستجو محاسبه خواهد شد. دوره اتمام این خدمت ماهانه می باشد.

تکمیل اطلاعات پتنت

پس از اتمام مراحل احراز هویت امتا، امکان ارسال پیام به مخترع/مالک به تعداد محدود وجود خواهد داشت. محدودیت این امکان به صورت ماهانه می باشد.

اعلان پتنت جدید

ایجاد امکان دریافت اعلان برای اختراعات جدید ثبت شده در حوزه مورد نظر با تعریف کلمات کلیدی. تعداد ایجاد اعلان برای هر بسته به صورت ثابت است.

دریافت اعلان رایگان

پس از ایجاد اعلان، در صورت شناسایی اختراع مورد نظر، تعداد اعلان مشخص شده در بسته به صورت رایگان به کاربر اطلاع رسانی می شود. دریافت اعلان، بیش از عدد مشخص شده شامل هزینه می باشد. این خدمت برای هر بسته به صورت ماهانه است.

نتایج سرچ> 500

نتایج سرچ> 500: نمایش بیش از 500 عدد از نتایج جستجوی گزاره شرطی مورد نظر، فقط در بعضی از بسته ها نمایش داده خواهد شد.

سرچ علامت، تشابه 0

جستجوی علائم تجاری با این نوع از شباهت، پس از ثبت نام در سایت بدون محدودیت امکان پذیر است.

سرچ رایگان، تشابه 1، 2 و 3

با هر بار کلیک بر روی دکمه جستجو در صفحه علامت تجاری، یک بازدید برای شما محاسبه خواهد شد. محدودیت این امکان به صورت روزانه می باشد. جستجو بیش از تعداد درج شده شامل هزینه خواهد بود.
توضیح: تفاوت جستجو با تشابه مختلف در صفحه جستجوی علامت تجاری توضیح داده شده است.

تخفیف سرچ

به منظور جستجوی علائم تجاری بیش از تعداد درج شده در هر بسته، به میزان مشخصی تخفیف دریافت خواهید کرد. دوره اتمام این خدمت ماهانه می باشد.

ذخیره سرچ علامت

تنایج جستجوهای انجام شده بدون محدودیت ذخیره خواهد شد.

اعلان تقاضای علامت

ایجاد امکان دریافت اعلان آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری منتشر شده با تعریف کلمات کلیدی. تعداد ایجاد اعلان برای هر بسته به صورت ثابت است.

نمایش تبلیغات

در هنگام مشاهده نتایج جستجو، بنرهای تبلیغاتی نمایش داده خواهد شد.

ذخیره برگزیده

امکان ذخیره نتایج جستجوهای (اختراع / علامت) پیشین جهت بازدید آتی وجود دارد.

سفارش اطلاعات آماری

امکان دریافت اطلاعات آماری دارایی های فکری پس از مذاکره با کارشناسان دارکوب وجود دارد.

امکانات اختراع
امکانات علامت